ITALIJA: Koračanje prema Socijalnoj Inkluziji

Martina Bacelj

Written by: Martina Bacelj

4 min read (882 words)

Italija, bogata poviješću i kulturom, također je zemlja koja se ističe u nastojanjima da osigura socijalnu inkluziju za osobe s invaliditetom. Kroz niz inicijativa i programa, Italija pokazuje predanost promicanju prava, zaposlenja i općeg blagostanja za sve građane, bez obzira na njihove sposobnosti.

Zapošljavanje: Poboljšanje Kvalitete Života

Italija je snažno usmjerena na ostvarivanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom putem zapošljavanja, što predstavlja ključan aspekt. Zakon br. 68/1999 imao je značajan pozitivan utjecaj na zapošljavanje osoba s invaliditetom, potičući rast broja zaposlenih u ovom sektoru. Iako postoje izazovi, udio osoba s invaliditetom u potrazi za poslom smanjen je na 7,5% (stanje iz 2021.). S druge strane, žene s invaliditetom suočavaju se s dodatnim preprekama, uključujući osjećaj obeshrabrenosti, što često dovodi do njihove odluke da ostanu izvan radnog angažmana.

Obrazovanje: Prevazilaženje Prepreka

Prepreke u talijanskom obrazovnom sustavu često prisiljavaju osobe s invaliditetom na prekidanje svojih obrazovnih putova. Ipak, regionalne politike integracije i podrške uspješno koriste financijska sredstva iz Europskog socijalnog fonda i regionalnog fonda za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ova inicijativa pozitivno utječe na povećanje upisa osoba s invaliditetom u obrazovni sustav, otvarajući im veće mogućnosti za buduće zaposlenje.

Prihodi i Socijalna Skrb: Ravnopravnost u Fokusu

Socijalna inkluzija također se odražava u ekvivalentnim prihodima kućanstava s osobama s invaliditetom. Prosječni godišnji prihod kućanstava osoba s invaliditetom iznosi 17.476 € odnosno 16.287 €, što je manje za 7,8 posto i 2,4 posto u usporedbi s nacionalnim prosjekom. Mjesečni prihodi kućanstava osoba s invaliditetom iznosi 1.456,33 € odnosno 1.357,25 €.

A kolika je prosječna plaća u Italiji?

Prema posljednjim objavljenim podacima, radnik u Italiji prima prosječnu godišnju bruto plaću od 29.500 €, što odgovara približno mjesečnoj neto plaći od 1.700 €.

Kroz sustav socijalne zaštite, Italija pruža podršku osobama s invaliditetom kroz ekonomske transfere, usluge i strukture, s ciljem smanjenja rizika od marginalizacije.

Volonterstvom do inkluzije: Udruga “I Ragazzi di Robin”:

Udruga “I Ragazzi di Robin” pruža inspiraciju svojim nastojanjima da omogući socijalnu inkluziju osoba s invaliditetom kroz volonterske aktivnosti. Njihov rad pokazuje da osobe s invaliditetom mogu biti aktivni protagonisti društva kroz praktične radne aktivnosti poput čišćenja, podrške na događanjima i drugih zadataka. Kroz takve napore, udruga potiče osjećaj samopoštovanja i pripadnosti, dok zajedno grade inkluzivnu budućnost.

Pružanje Psihosocijalne Podrške: Nacionalni Disability Insurance Scheme

Kroz Nacionalni Disability Insurance Scheme (NDIS), Italija osigurava podršku osobama s psiho-socijalnim invaliditetom. NDIS priznaje različite potrebe i ciljeve svakog pojedinca, doprinoseći njihovoj inkluziji i oporavku. Kroz prilagodljive planove podrške, NDIS omogućava osobama da ostvare svoje ciljeve i kreiraju život usprkos izazovima mentalnog zdravlja.

Više o Nacionalni Disability Insurance Scheme (NDIS) pročitajte na našem blogu….

Zakonodavna zaštita osoba s invaliditetom

Italija se trudi osigurati zakonodavnu zaštitu i podršku osobama s invaliditetom kroz suradnju s udrugama i institucijama. Ministarstvo za osobe s invaliditetom brine o provedbi politika zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom, promičući njihovu socijalnu integraciju i aktivno sudjelovanje.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

  • Poticaji: Poslodavci koji se odluče zaposliti osobe s invaliditetom ili podržati samozapošljavanje tih osoba imaju pravo na razne poticaje koji su osigurani kroz programe Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
  • Kvotna obveza zapošljavanja: Poslodavci koji imaju minimalno 20 zaposlenika su obvezni poštivati kvotu koja se odnosi na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ova kvota iznosi tri posto od ukupnog broja zaposlenih u tvrtki.
  • Novčana naknada za neispunjavanje kvote: Poslodavci koji ne uspiju ispuniti kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom niti putem zapošljavanja niti putem zamjenskih metoda, obvezni su plaćati novčanu naknadu. Ova novčana naknada iznosi 20 posto minimalne plaće mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koju poslodavac nije zaposlio prema kvotnoj obvezi.
  • Iznimka: Od 1. travnja 2020. godine, poslodavci u radno intenzivnim industrijama su oslobođeni kvotne obveze.

Više informacije potražite na https://gov.hr/hr/poticaji-pri-zaposljavanju-osoba-s-invaliditetom/1390 i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_145_2804.html .

Obrazovanje osoba s invaliditetom: Republika Hrvatska pruža niz usluga i pomoći djelatnicima koji rade s osobama s invaliditetom, ali i osobama s invaliditetom kako bi se uspješno uključili u sustav obrazovanja, a neki od njih su:

Zakonodavstvo i podrška: U Hrvatskoj jepravobranitelj osoba koja štiti, prati i promiče prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

Nažalost, nismo pronašli udruge koje aktivno promiču socijalnu inkluziju osoba s invaliditetom kroz raznolike aktivnosti usmjerene prema obogaćivanju njihovih života i istovremeno doprinose razvoju zajednice.

No, dragi čitatelju, ukoliko ste naišli na ovakve inspirativne udruge, slobodno podijelite te informacije s nama putem e-maila.

InkluzijaliberatotalkOsobe s invaliditetomPutovanjaUdruga LiberatoŽivot