Jeste li već čuli za pojam "NDIS"?

Martina Bacelj

Written by: Martina Bacelj

1 min read (193 words)

Nacionalni Disability Insurance Scheme (NDIS) je australski program osmišljen kako bi pružio podršku osobama s invaliditetom. To je nacionalni sustav osiguranja koji ima za cilj poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom te im omogućiti bolju integraciju i sudjelovanje u društvu. NDIS se fokusira na pružanje financijske podrške i usluga koje su prilagođene potrebama svakog pojedinca.

Osnovan je 2013. godine i predstavlja značajan korak prema unapređenju podrške osobama s invaliditetom u Australiji. Program NDIS zamjenjuje stariji sustav financiranja i podrške te pruža veću fleksibilnost i kontrolu korisnicima kako bi mogli sami odabrati usluge koje su im najvažnije i najkorisnije.

NDIS pruža širok spektar usluga koje obuhvaćaju zdravstvenu, obrazovnu, socijalnu i profesionalnu podršku, kao i terapiju, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, prilagođene uređaje i pomagala te mnoge druge aspekte potrebne za bolju kvalitetu života osoba s invaliditetom.

Sustav NDIS ima za cilj osnažiti osobe s invaliditetom da samostalno donose odluke o svojim potrebama i uslugama koje će koristiti te na taj način doprinijeti njihovoj većoj neovisnosti i aktivnom sudjelovanju u društvu.