Vodič za studente s invaliditetom

Naslovnica Vodiča za studente s invaliditetom
Martina Bacelj

Written by: Martina Bacelj

1 min read (325 words)

Nakon uspješne prve verzije Vodiča za studente, koji je obuhvaćao samo Sveučilište u Splitu, od danas je dostupan i za 7 hrvatskih sveučilišta te Sveučilište u Mostaru.

  • Kakve su specifične potrebe studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju?
  • Koje su ključne prepreke s kojima se studenti s invaliditetom suočavaju u školovanju?
  • Koje prilagodbe i podrška su dostupni studentima s invaliditetom na sveučilištima i visokim školama?
  • Kako mogu pronaći informacije o pristupačnosti kampusa i nastavnih prostora?
  • Koje su najbolje prakse za osiguravanje pristupačnosti nastave i ispita?
  • Kako se može dobiti podrška u organizaciji smještaja ili prijevoza za studente s invaliditetom?
  • Kako se može pronaći pomoć u izradi individualnih obrazovnih planova ili prilagođenih nastavnih materijala?
  • Koje su mogućnosti za financijsku podršku studenata s invaliditetom?
  • Kako se može izgraditi podrška mreže studenata s invaliditetom i zajednica na kampusu?
  • Koje su najbolje strategije za uspješno savladavanje izazova i ostvarivanje akademskog uspjeha kao student s invaliditetom?

te odgovore na još mnoga pitanja možete naći u Vodiču. Pridružite se tisućama studenata i okušajte se u studiranju.

Vodič je rezultat zajedničke inicijative Hrvatskog studentskog zbora, Studentskog zbora u Splitu i udruge Liberato te pomoći Koordinacije pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju. Njegova svrha je pružiti podršku i informacije studentima s invaliditetom koji žele ostvariti svoj potencijal na sveučilištu.

Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje dijela ili cijelog vodiča bez izričitog dopuštenja autora.

Pojmovi korišteni u ovom vodiču koji imaju rodno značenje obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li navedeni u muškom ili ženskom rodu.

Sadržaj brošure je informativnog karaktera.

Audio verzija vodiča | PDF verzija vodiča

HSZliberatotalkObrazovanjeOsobe s invaliditetomStudenti s invaliditetomSUMSZSTUdruga LiberatoUNIDUUNINUNIOSUNIRIUNISTUNIZDUNIZGVodič za studente s invaliditetom