DANSKA: Koračanje prema socijalnoj inkluziji

Martina Bacelj

Written by: Martina Bacelj

3 min read (479 words)

Putovanje kroz svijet politike osoba s invaliditetom često nam otkriva inspirativne primjere, a Danska je definitivno jedan od tih dragulja. Njihova predanost jednakosti i podršci osobama s invaliditetom odražava se u četiri osnovna načela koja oblikuju njihovu politiku, uz podršku UN-ove Konvencije o invalidnosti.

Načelo jednakog tretmana: Za Dance, jednakost znači osiguravanje jednakih prilika za sve, bez obzira na bilo kakve prepreke. To znači da svaka osoba, bez obzira na invaliditet, ima pravo na ostvarivanje svojih snova i potencijala.

Načelo kompenzacije: Ovim načelom Danci žele osobama s invaliditetom pružiti svu potrebnu materijalnu i društvenu podršku s ciljem prevladavanja prepreka koje ometaju sudjelovanje djece, mladih i odraslih osoba s invaliditetom u društvu na istoj razini kao i ostale osobe.

Načelo sektorske odgovornosti: Danska shvaća da je društvo zajednički partner u podršci osobama s invaliditetom. Sva javna tijela moraju osigurati pristup svim uslugama i integrirati politiku invaliditeta u sve aspekte društva.

Načelo solidarnosti: Financiranje socijalnih usluga i naknada kroz poreze pokazuje njihovu solidarnost prema svim građanima, uključujući one koji trebaju dodatnu podršku.

No, to nije sve! Središnje i Općinsko vijeće za osobe s invaliditetom igraju ključnu ulogu u ostvarivanju ovih načela. Središnje vijeće pruža savjete vlastima i predstavlja platformu za dijalog među ključnim dionicima, dok Općinsko vijeće olakšava komunikaciju između građana i središnjeg vijeća.

Za Dance, “Ledolomac” je više od riječi – to je simbol napretka. Osobe s invaliditetom koje uspješno započinju svoj radni put uz standardne uvjete plaće i dodatnu subvenciju daju nam jasnu sliku inkluzivnog društva. Inspirirani danskim modelom, i mi možemo stvoriti bolji svijet za sve.

Podrška pri zapošljavanju osoba s invaliditetom omogućuje im da se uspješno integriraju na tržište rada. Centar za zapošljavanje pruža subvencije i potpore kako bi olakšao put prema zaposlenju i održavanju radnog mjesta. Osobe s invaliditetom imaju pravo na osobnog asistenta i mentora na radnom mjestu, kako bi im se olakšala integracija u novo okruženje.

U svijetu obrazovanja, osobni asistent igra važnu ulogu. Ova podrška omogućava učenicima s invaliditetom da se nosi s praktičnim zadacima koji predstavljaju izazov.

U svrhu olakšanja školovanja učenika s invaliditetom, udruga Afterschool pripremila je informativnu brošuru. Ova brošura pruža opsežan pregled raznolikih oblika podrške dostupnih učenicima s fizičkim i mentalnim izazovima u izvanškolskim ustanovama. Unutar brošure, učenici mogu pronaći korisne informacije o podršci tijekom nastave i društvenog života, saznati više o svojim pravima, opcijama i mogućnostima, te se informirati o raspoloživim financijskim potporama.